Що робити, якщо ваше авто забирають на штрафмайданчик?

14.01.2016 г. в 15:57, chas-z

Як відомо, Ужгород значною мірою перенасичений легковими транспортними засобами.

Кількість цих транспортних засобів є набагато більшою від кількості наявних місць для їх паркування.

Останнім часом, ми всі можемо спостерігати за спробами патрульних поліцейських Національної поліції зупинити численні порушення правил дорожнього руху ужгородських автомобілістів. Позиція стражів правопорядку зрозуміла, але за відсутності системного підходу міської влади до забезпечення місць для стоянки транспортних засобів така боротьба більш схожа на сізіфову працю,- пише ЗІДО.

В той же час, закон один для всіх, а його не знання не звільняє від відповідальності. Водії повинні бути підготовлені до захисту своїх прав у зв’язку із потенційно неправомірними вимогами патрульних поліцейських при використання наявних у арсеналі останніх численних заходів впливу на правопорушників.

Одним із інструментів впливу на правопорушників, законодавцем передбачено право на тимчасове затримання транспортного засобу.

По-перше, слід розібратися в деяких схожих, але в той же час відмінних заходах, які можуть застосувати поліцейські: Статтею 37 Закону України “Про національну поліцію”, надано право поліцейським застосувати такий поліцейський захід як обмеження пересування особи чи транспортного засобу, або фактичного володіння річчю. Це є заходом превентивного характеру, і може бути застосовано поліцейським тільки для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути використані особою з метою посягання на своє життя і здоров’я або на життя чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі. На вимогу особи поліцейський зобов’язаний повідомити про причини застосування ним відповідних заходів.

В той же час, Кодекс України про адміністративні правопорушення, окремо виділяє такий захід як “Тимчасове затримання транспортного засобу” (стаття 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Він полягає у наданні права працівнику уповноваженого підрозділу, що забезпечує безпеку дорожнього руху, тимчасово затримувати транспортний засіб шляхом його блокування або доставляти його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, що дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора.

Вищенаведене право надається працівникам уповноваженого підрозділу поліції, у разі наявності підстав вважати, що водіємвчинено порушення передбачене, зокрема, частиною третьої статті 122 Кодексу про адміністративні правопорушення України (в частині порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху).

Увага! Поліцейські не вправі застосувати цей захід за порушення правил паркування транспортних засобів (стаття 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Тимчасове затримання транспортного засобу можливе тільки щодо порушень правил:

- зупинки (припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання ПДР (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо);

- стоянки (припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих Правил, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу).

Працівники поліції не вправі накласти на Вас адміністративне стягнення за порушення Вами як водієм правил паркування транспортних засобів (стаття 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення), оскільки це не відноситься до їх компетенції.

Заходи передбачені статтею 37 Закону України “Про національну поліцію” та статтею 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення у даному випадку взаємодіють один із одним, останній доповнює перший. Положення Закону України “Про національну поліцію” є загальною нормою, а положення статті 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є спеціальною нормою права, яка застосовується як захід забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення (в тому числі порушення правил ПДР), в обов’язкову супроводі із відкриттям провадження у справі про адміністративні правопорушення, складенням протоколу про вчинення правопорушення, і накладенням відповідного стягнення, шляхом винесення постанови.

Отже, для того, щоб поліцейські могли тимчасово затримати Ваш автомобіль, повинні бути наявні наступні обставини:

1) Ви, як водій транспортного засобу, порушили правила зупинки або стоянки;

2) Порушення Вами, як водієм транспортного засобу, правил зупинки чи стоянки, повинні створювати перешкоди дорожньому руху або створювати загрозу безпеці руху.

Давайте тепер поговоримо детальніше про саму процедуру затримання.

Затримання, саме по собі, включає:

- Тимчасове затримання шляхом блокування;

- Тимчасове затримання шляхом доставляння для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку.

Увага! Доставляння транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку можливе тільки у випадку суттєвого перешкоджання транспортним засобом дорожнього руху, і якщо водій транспортного засобу не можу усунути порушення у максимально короткий строк.

В даній статті ми зосередимося саме на тимчасовому затриманні шляхом доставляння для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку.

Порядок власне тимчасового затримання транспортного засобу регулюється Порядком тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 17.12.2008 року.

Порядок передбачає наступну процедуру:

1. Поліцейський викликає евакуатор через чергового відповідного територіального органу Національної поліції.

Увага! Доставляння транспортного засобу здійснюється виключно на спеціальний майданчик чи стоянку за допомогою спеціальних автомобілів – евакуаторів, які належать, підприємствам, установам та організаціям, які провадять діяльність, пов’язану з транспортуванням транспортних засобів, із яким територіальний орган Національної поліції уклав відповідні договори.

2. Після прибуття евакуатора поліцейський у присутності двох свідків і представника підприємства, установи та організації, якій належить евакуатор, складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, який повинен обов’язково містити:

- дата, час, місце порушення і підстави для тимчасового затримання та доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

- посади, місця роботи, прізвища, імені та по батькові особи, яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку;

- типу, марки, державного реєстраційного номера, переліку візуальних недоліків та пошкоджень транспортного засобу, що тимчасово затримується і доставляється на спеціальний майданчик чи стоянку;

- найменування, місцезнаходження та номера телефону підприємства, установи або організації, які доставляють транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, державного реєстраційного номера евакуатора;

- адреси місця зберігання транспортного засобу;

- посади, прізвища, імені та по батькові особи, яка виконує роботи з доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку. Зазначений акт підписують присутні під час його складання особи: поліцейський, особа, що виконує роботи з доставлення такого засобу на спеціальний майданчик чи стоянку, два свідки, а також водій і страховий комісар у разі їх присутності.

Увага! Хоч це і не передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення, обов’язково наполягайте, щоб свідками виступали не власне колеги поліцейського який складує акт та адміністративний протокол, а незацікавлені особи, які знаходилися поруч, або ваші знайомі, друзі.

3. До акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу за можливості додається фотографія транспортного засобу, що підлягає тимчасовому затриманню, і перелік речей, які перебувають у ньому.

4. Поліцейським складається протокол про адміністративне правопорушення, у якому робиться відповідний запис про тимчасове затримання транспортного засобу із зазначенням інформації про складення акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.

5. Про місце зберігання тимчасово затриманого транспортного засобу поліцейський повідомляє водієві під час складання протоколу про адміністративне правопорушення або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення, а в разі його відсутності - до чергової частини територіального органу Національної поліції.

Увага! Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більш як на три дні з дати такого затримання. Строк затримання транспортного засобу обчислюється з моменту складення протоколу про адміністративне правопорушення або акта огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.

Водій, власник (співвласник) тимчасово затриманого транспортного засобу що перебуває на спеціальному майданчику чи стоянці, має право доступу до нього в присутності особи, відповідальної за зберігання такого транспортного засобу.

Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу, який зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється за письмовим зверненням його водія, власника (співвласника) за умови оплати ним витрат, пов'язаних з транспортуванням та зберіганням такого транспортного засобу, та пред'явлення відповідної постанови у справі про адміністративне правопорушення або протоколу про адміністративне правопорушення у разі їх складення.

Увага! Строк зберігання транспортного засобу обчислюється з моменту доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку.

Як бачимо, процедура тимчасового затримання транспортного засобу є досить складною, містить багато умов та нюансів, які потрібно дотримати. В той же час, якщо водій належним чином обізнаний із своїми правами, можна таку процедуру призупинити, оскаржити та навіть визнати протиправною.

Адвокати ЮК “Ільницький & партнери” завжди готові надати докладну консультацію з правових питань, зокрема і по сфері адміністративної відповідальності у справах по порушенню правил дорожнього руху.

загрузка...
Еще одна новость

Компанія Chevrolet розсекретила нову модель до прем’єри

14.01.2016 г. в 15:57, mmr

Компанія Chevrolet не стала чекати прем’єри нового покоління хетча Cruze на автосалоні в Детройті і розкрила перші подробиці про новинку раніше. Нове покоління хетча Chevrolet Cruze витримано в тій же стилістиці, що і однойменний седан, представлений в червні 2015 року. Хетчбек, як і седан, побудований на платформі D2XX з незалежною підвіскою спереду…

Прочитать новость
И еще это можно почитать

Официальный тизер Bugatti в 1500 л. с. (ВИДЕО)

14.01.2016 г. в 15:57, autocentre

Мировая премьера Bugatti Chiron уже не за горами, а потому компания решила подогреть интерес к новинке, выпустив рекламный ролик. Любителям разгадывать облик будущего автомобиля по его фрагменту, обычно представленному в официальном тизере, на этот раз не повезло. Bugatti решила так заинтриговать суперкаром Chiron, что ровным счетом ничего…

Прочитать новость
загрузка...

Больше новостей

загрузка...

© 2013-2018 AvtoVod
info@avtovod.org.ua

Закрыть
Нажмите «Нравится» и читайте автомобильные новости в Facebook!
Спасибо, я не хочу больше это видеть